Spring til indhold

Høringssvar

HØRINGSSVAR
Høringssvar til forslag om tilpasning af dagtilbudskapaciteten er opsamlet i ét dokument, hvor personlige oplysninger er overstreget af hensyn til GDPR.

Dokumentet vil blive opdateret én gang om ugen, tilsigtet om fredagen.

Administrationen gør opmærksom på, at der vil være et åbent og et lukket bilag på sagen med høringssvar som Børne- og Familieudvalget bliver præsenteret for i marts 2023.
Der er tale om det samme bilag: I den offentliggjorte version vil alle personhenførbare oplysninger være overstreget. I det lukkede bilag vil alle høringssvar fremgå uden overstregninger.