Spring til indhold

Proces og tidsplan

Tids- og procesplan, bæredygtigt dagtilbud

Dato

Aktivitet

30. november 2022

Møde i Børne- og Familieudvalget: Administrationen indstiller til, at udvalget tager stilling til, hvilket af de tre forslag om tilpasning af dagtilbudsstrukturen der sendes i høring. Udvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen.

1. december

Der udsendes brev til forældre og medarbejdere på Aula om udvalgets beslutning.

1. december

Der udsendes pressemeddelelse om udvalgets beslutning.

December

Der afholdes fyraftensmøder for alle medarbejdere samt faglige organisationer.

14. december 2022

Møde i Kommunalbestyrelsen: Administrationen indstiller til, at kommunalbestyrelsen tager stilling til, om de ønsker at sende fagudvalgets forslag om tilpasning af dagtilbudsstrukturen i høring.

15. december 2022 – 2. februar 2023

Høringsperiode

Marts 2023

Møde i Børne- og Familieudvalget: Administrationen orienterer om de indkomne høringssvar.

April 2023

Møde i Børne- og Familieudvalget: Endelig beslutning om fremtidig struktur på dagtilbudsområdet efter høring. Udvalget indstiller igen til Kommunalbestyrelsen.

April 2023

Der afholdes møder med forældre til børn i de dagtilbud fagudvalget eventuelt har indstillet til lukning.

April 2023

Møde i Økonomiudvalget: Økonomiudvalget behandler endeligt forslag til tilpasning af dagtilbudskapaciteten.

April 2023

Møde i Kommunalbestyrelsen: Endelig beslutning om fremtidig struktur på dagtilbudsområdet efter høring.

April 2023

Der udsendes pressemeddelelse om kommunalbestyrelsens endelige beslutning.

Sommer 2023

Ikrafttrædelse af ny struktur på dagtilbudsområdet.