Spring til indhold

Scenarier

På udvalgsmødet den 30. november 2022 præsenteres Børne- og Familieudvalget for syv scenarier for tilpasning af dagtilbudskapaciteten. Tre af de syv scenarier lever op til kravet i budgettet for 2023, om at der skal spares 2 mio. kr. på dagtilbudsområdet, samt krav til kapacitet fremadrettet. Administrationen har indstillet til det ene af de syv forslag. 

For hvert scenarie er angivet:

  • Hvorfor der er peget på de berørte dagtilbud
  • Besparelsespotentialet for både dagtilbudsområdet samt drift af bygninger
  • Konsekvensberegning for kommunens samlede kapacitet i dagtilbud 

Beslutningen går videre til kommunalbestyrelsen, på møde den 14. december 2022.

Se scenarierne
Se begrundelse for administrationens indstilling
Se hvor børnene fra de eventuelt lukkede matrikler kan placeres