Spring til indhold

Høringssvar

Høringssvar til de to forslag til en bæredygtig skolestruktur er opsamlet i ét dokument, hvor personlige oplysninger er overstreget af hensyn til GDPR. Dette skyldes, at flere borgere har valgt at dele personhenførbare oplysninger i deres høringssvar; oplysninger som kommunen ikke må videreformidle.
Administrationen gør opmærksom på, at der er et åbent og et lukket bilag på sagen med høringssvar som politikerne tager stilling til i december 2022.
Der er tale om det samme bilag: I den offentliggjorte version er alle personhenførbare oplysninger censureret. I det lukkede bilag fremgår alle høringssvar uden overstregninger. 

Se også den emneopdelte oversigt over høringssvar