Spring til indhold

Proces og tidsplan for bæredygtige skoler

Hovedtræk i den planlagte proces:

 • Ny skolestruktur gældende fra skoleåret 2023/24 varsles senest den 1. februar 2023.
 • Kommunalbestyrelsen behandler endeligt forslag til kommende skolestruktur den 25. januar 2023.
 • Økonomiudvalget behandler endeligt forslag til kommende skolestruktur den 18. januar 2023.
 • Børne- og Familieudvalget behandler endeligt forslag til kommende skolestruktur den 4. januar 2023.
 • Kommunalbestyrelsen behandler høringssvar den 14. december 2022.
 • Økonomiudvalget behandler behandler høringssvar den 7. december 2022.
 • Børne- og Familieudvalget behandler høringssvar den 30. november 2022.
 • Der afholdes cafémøder på skolerne for nuværende og kommende forældre, skolebestyrelser m. fl. imellem den 28. september og den 13. oktober 2022.
 • Udkast til en kommende skolestruktur sendes i høring i perioden mellem den 22. september og den 22. november 2022. Høringsmateriale varsles på kommunens hjemmeside.
 • Kommunalbestyrelsen behandler første forslag til kommende skolestruktur den 21. september 2022.
  Se referat (sag nr. 3)
 • Økonomiudvalget behandler første forslag til kommende skolestruktur den 14. september 2022.
  Se referat (sag nr. 6)
 • Børne- og Familieudvalget behandler første forslag til kommende skolestruktur den 7. september 2022.
  Se forslag til skolestruktur (sag nr. 4).
 • Kommunalbestyrelsen holder temamøde om bæredygtigt skolevæsen den 22. juni 2022.
  Se præsentation fra temamødet.
 • Der afholdes fyraftensmøder på skolerne for medarbejdere, TR mv.
 • Børne- og Familieudvalget godkendte på møde den 8. juni 2022 en revideret tids- og handleplan for bæredygtigt skolevæsen.
  Se tids- og handleplanen (sag nr. 7).
 • Børne og familieudvalget præsenteres på møde den 4. maj 2022 for en rapport med forskellige scenarier og delelementer, som administrationen har udarbejdet med afsæt i udvalgets drøftelser på temamødet den 25. april 2022.  
  Se rapporten med scenarier og delelementer. (sag nr. 2)
 • Børne- og familieudvalget holder temamøde om bæredygtigt skolevæsen 25. april 2022.