Spring til indhold

To modeller for skolestruktur i høring

Flertallet i kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 21. september (sag nr. 3) at sende forslag til skolestruktur i høring.
Høringsperioden varer fra den 22. september til den 22. november.

Høringsmaterialet består af to modeller, som begge omfatter de fem distriktsskoler (Gåsetårnskolen, Kulsbjerg Skole, Møn Skole, Præstø Skole og Svend Gønge-skolen), Kalvehave Skole & Børnehus og Vordingborg Ungdomsskole og 10. klasse, i alt 17 matrikler.
I begge modeller bevares de nuværende skoledistrikter, mens antallet af afdelinger justeres og fysisk placeres på færre matrikler.  I den ene model lægges der op til, at undervisningen samles på 9 matrikler og i den anden, at undervisningen samles på 11 matrikler.

I behandlingen af punktet lagde politikerne vægt på, at der skal sikres den fornødne tid til en fornyet høring, forud for den endelige beslutning, såfremt eventuelt andre matrikler vil blive sat i spil som en del af den samlede løsning.

Se to modeller for skolestruktur
Se konsekvensberegninger model 1 og model 2