Spring til indhold

Forslag om tilpasning af dagtilbudskapaciteten i høring

Baggrund for forslag om tilpasning er, at der er stor forskel på udnyttelsen af kapaciteten i det enkelte dagtilbud og mange dagtilbud har for mange ledige pladser. Når et dagtilbud har mange ledige pladser, risikeres det at der ikke kan være det ønskværdige antal personaler til stede over dagen til at lave kvalitetsfyldte aktiviteter og tilbud til børnene. 

Forslaget indebærer:

  • Lukning af Børnehuset Æblehaven
  • Lukning af Lendemark Børnehus
  • Lukning af Børnecentret Lærkereden

I forslag er der taget højde for, at børnene fra de eventuelt lukkede dagtilbud kan være i kommunens resterende dagtilbud.

Forventet ikrafttrædelse er sommeren 2023.

Høringsperioden løber fra den 15. december 2022 til den 2. februar 2023.
Høringssvar sendes til dagtilbudsikker@vordingborg.dk senest den 2. februar 2023.

Vi opfordrer til, at høringssvar fremsendes som Word dokumenter, da alle høringssvar vil blive samlet i et fælles bilag i forbindelse med den politiske behandling.
Vi gør venligst opmærksom på, at det er en offentlig høring, med dertilhørende GDPR-regler.

Se forslag om tilpasning af dagtilbudskapaciteten